Čo musí obsahovať autolekárnička

30.01.2012 08:37

V každodennej premávke sa bohužial nevyhneme nehodám, úrazom a zraneniam a preto je autolekárnička jedným z najdôležitejších prvkov povinnej výbavy. Včasnou a správne poskytnutou prvou pomocou môžete aj vy zachrániť ľudský život. Lekárničky na poskytnutie predlekárskej dočasnej prvej pomoci delíme na:

 • motolekárničky,
 • autolekárničky pre osobnú a nákladnú dopravu,
 • autolekárničky pre hromadnú dopravu.

 

Karta prvej pomoci

Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod pre účicnné poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. Iba málokto z nás si dokáže v stresovej situácii zachovať chladnú hlavu, konať racionálne a rozpamätať sa na život zachraňujúce postupy. Práve jednoduché grafické vyobrazenie a jasné pokyny nám v týchto situáciach výrazne pomôžu. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky, musí byť vyrobená z vodevzdorného a prachuvzdorného materiálu tak, aby bola čitateľná počas celej doby používania lekárničky. Pokiaľ máte starý typ lekárničky (pozor na dátum expirácie), tak si kartu prvej pomoci kupovať nemusíte. Musí však byť súčasťou všetkých nových lekárničiek.

Predná strana karty prvej pomoci obsahuje tieto informácie:

 • informáciu o linkách tiesňového volania,
 • všeobecné pokyny pre zvádnutie situácie (Zisti, čo sa stalo; Zavolaj pomoc; Dbaj na vlastnú bezpečnosť)
 • piktogramy život zachraňujúcich výkonov (zastavenie krvácania, uvoľnenie dýchacích ciest, vonkajšia masáž srdca, záchranné dychy, stabilizovaná poloha)

Zadná strana obsahuje popisy jednotlivých výkonov pri rôznych úrazoch a poraneniach:

 • Krvácanie
 • Zlomeniny
 • Popáleniny
 • Bezvedomie
 • Podozrenie na poranenie chrbtice
 • Poranenie hrudníka a brucha

 

Je dôležité a povinné aby karta prvej pomoci obsahovala tento text:

 • Krvácanie - Ranu zakry sterilnou gázou a pevne obviaž obväzom. Ak obväz rýchlo presakuje, stlač rukou, končatinu nadvihni. Pri krvácaní z nosa alebo z úst daj hlavu do polohy na boku!
 • Bezvedomie - Zisti, či dýcha. Ak nedýcha, uvoľni mu dýchacie cesty a začni s nepriamou masážou srdca a následne záchrannými dychmi (pozri OBRÁZOK) v pomere 30 : 2. U detí sa začína 5 záchrannými dychmi, následne ako u dospelých. Ak dýcha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné vážne poranenia, daj raneného do stabilizovanej polohy.
 • Podozrenie na poranenie chrbtice - Ranenému znehybni hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac ním nehýb.
 • Poranenie hrudníka a brucha - Poranenie zakry sterilnou gázou. Zabodnuté predmety nevyťahuj! Zraneného prikry. Nepodávaj mu jesť a piť!
 • Zlomeniny - Končatinu nenaprávaj. Znehybni ju pevným materiálom (kĺb nad a pod zlomeninou). Otvorenú zlomeninu prekry sterilnou gázou.
 • Popáleniny - Popálených miest sa nikdy nedotýkaj! Prilepené šatstvo z rany neodstraňuj! Postihnuté miesta sterilne prekry.

 

stiahnuť kartu prvej pomoci, stran a 1

stiahnuť kartu prvej pomoci, strana 2

 

zdroj: povinnavybava.sk