Ložiskové oleje

PARAMO OL-J 3, 10, 22, 32, 46, 68, 100

Ložiskové oleje PARAMO OL-J sú vysoko rafinované oleje, obsahujúce antioxidačné a protipenivostné prísady s vysokou oxidačnou stálosťou.

PARAMO OL-J sú určené pre najrôznejšie priemyselné aplikácie, najmä pre dlhodobé náplne mazacích sústav strojov a strojných zariadení, pracujúcich v bežnom prevádzkovom prostredí prí maximálnych prevádzkových teplotách oleja do 60 ° C. Používa sa tiež ako pracovné médium hydrostatických sústav s nižšími až strednými požiadavkami na termooxidačnou stabilitu. Typická aplikácia tohto oleja je u ložísk a prevodov väčších strojov (najčastejšie obrábacích) s nízkym a stredným namáhaním. Je vhodný aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav, ako sú napr. hydraulické sústavy lisov, kľukové mechanizmy piestových strojov a i. Používa sa aj na prípravu kaliacich kúpeľov.

 

Použitie:

  • Dlhodobé náplne mazacích sústav strojov
  • Vretena (OL-J3, OL-J10)
  • Ložiská, prevody
  • Náplne hydrostatických mechanizmov (OL-J22, 32, 46 - trieda HH)
  • Kaliace kúpele

 

Špecifikácie:

  • ISO VG 3, 10, 22, 32, 46, 68, 100
  • ISO 6743
  • ISO-L-FC
  • DIN 51 502: C

 

 Vlastnosti OL-J3 OL-J10 OL-J22 OL-J32 OL-J46 OL-J68 OL-J100
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 3 10 22 32 46 68 100
viskozny index - 90 95 95 92 92 90
bod tekutosti ( °C) -18 -21 -24 -24 -24 -21 -9
bod vzplanutia PM ( °C) 83 - - - - - -
bod vzplanutia OK ( °C) - 185 210 225 230 255 265
anilinový bod ( °C) - 90 100 100 100 100 110

 

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.