Transformátorové oleje

Paramo TRAFO N-A

Transformátorový a elektroizolačný olej Paramo TRAFO N-A je neinhibovaný hydrogeneračný rafinovaný ľahký destilát z nafténovej ropy s vynikajúcou  chemickou stálosťou a nízkym bodom tuhnutia.

 

Použitie:

 • pre plnenie transformátorov, spínačov, stýkačov pre silove kondenzátory a iné elektrické zariadenia
 • používa sa taktiež v elektrických strojoch a prístrojoch ako izolačná a chladiaca kvapalina
 • iné prístroje s vysokým napätím

 

Špecifikácie:

 • ISO VG 10
 • IEC 60296
 • ASTM D 3487 typ I
 • AS 1767.1 a BS 148 trieda II

 

 Vlastnosti Paramo TRAFO N-A
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 11
bod tekutosti ( °C) -45
bod vzplanutia PM ( °C) 145

prierazné napätie v kV min. dodanom stave

po úprave

30

70

________________________________________________________________________________________________________

Mogul Trafo CZ-A

Transformátorový a elektroizolačný olej Mogul Trafo CZ-A.

Oleje tejto skupiny majú vynikajúcu oxidačnú stálosť, výborné elektroizolačné vlastnosti a veľmi dobrú tekutosť pri teplotách pod bodom mrazu. - Inhibované transformátorové oleje pre transformátory všetkých napäťových hladín, vrátane strojov preťažovaných

 

Použitie:

 • pre plnenie transformátorov, spínačov, stýkačov pre silove kondenzátory a iné elektrické zariadenia
 • používa sa taktiež v elektrických strojoch a prístrojoch ako izolačná a chladiaca kvapalina
 • iné prístroje s vysokým napätím

 

Špecifikácie:

 • IEC 60296
 • BS 148 třída II A

_____________________________________________________________________________________________________________

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.