Emulgačné oleje

Paramo ERO-SB

Emulgačný olej Paramo ERO-SB je kvapalina určená pre obrábacie operácie vykonávané ako na konvenčných obrábacích strojoch, tak aj na NC a CNC obrábacích centrách. Odporúčaná Koncentrácia 3 - 7% podľa podmienok obrábanie vyhovuje pre trieskové opracovanie širokého spektra ocelí, liatin, neželezných kovov a ich zliatin. Jej vynikajúce úžitkové vlastnosti nachádzajú uplatnenie najmä pri obrábaní ľahkých zliatin, ale aj ďalších materiálov so zhoršenou obrobiteľnosťou. Obrábacie operácie brúsenia sa odporúča vykonávať pri koncentrácii pohybujúce sa na spodnej hranici odporúčanej koncentrácie a to 3%. Jej vynikajúce mazacie vlastnosti sú využiteľné aj pri operáciách tvárnenie plechov. Zvláda aj hlboké ťahanie plechov a to najmä hlubokotažných do hrúbky cca 1,5 mm.

 

Použitie:

  • Chladiace kvapaliny pre obrábanie s presne definovanou geometriou nástroje (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, rezanie apod) i pre brúsenie
  • Odporúčané koncentrácia 3 - 8% podľa podmienok obrábanie; sú vhodné pre obrábanie železných i neželezných kovov a Al zliatin

 

Špecifikácie:

  • ISO-L-MAB

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.