Konzervačné oleje

Paramo KONKOR 101, 103

Konzervačné oleje Paramo KONKOR sú kvapaliny hnedej farby obsahujúce prísadu absorbčného inhibítora korózie. Nepôsobí tzv stykovu koróziu. Zastaví tvorbu ďalšej korózie, ak je použitý na miesta už skorodované, tzv stopefekt.

Použitie:

  • Pre ochranu železných kovov pred atmosférickou koróziou.
  • Predpokladaná ochrana proti korózii je závislá na spôsobe balenia, skladovania a klimatických podmienkach

 

 Vlastnosti KONKOR 101 KONKOR 103
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 10 68
bod tuhnutia ( °C) -25 -15
bod vzplanutia ( °C) 120 200
popol (% hm.) 0,05 0,07
gramáž olejového filmu pri 20 °C (kg/100 m2) 1,5 2,5
relatívna ochranná účinnosť Ur (%) 30 dní, v % min. 97 100

 

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.