Články z oblasti mazív

Ako správne vybrať motorový olej - Stručne

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu, obsiahnutými v príručke u každého vozidla. Len výrobca motora...

Špecifikácie motorových olejov

28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového oleja dochádza okrem iného i k zmenám prevádzkových...

Tribologické informácie

28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje odpor, ktorým tekutina pôsobí proti silám snažiacim sa...

Povinná výbava vozidla

Čo musíte mať v povinnej výbave

30.01.2012 08:20
Povinná výbava vozidla je predpísaná Vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009 (§ 16...

Kedy je povinná detská autosedačka

30.01.2012 08:40
Je dôležité, aby sme si uvedomili, že výrobcovia automobilov pri projektovaní bezpečnosti pasažierov v automobile počítajú s tým, že detskí...

Základné kategórie vozidiel

30.01.2012 08:33
Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a...

Čo musí obsahovať autolekárnička

30.01.2012 08:37
V každodennej premávke sa bohužial nevyhneme nehodám, úrazom a zraneniam a preto je autolekárnička jedným z najdôležitejších prvkov povinnej...

Chladiace kvapaliny

Chladiaca kvapalina všeobecne

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla z bloku motora do chladiča, kde sa prúdením...

Klasifikácia plastických mazív

Klasifikácia plastických mazív podľa ISO

13.07.2012 08:39
KLASIFIKÁCIA PLASTICKÝCH MAZÍV PODĽA ISO   1. Označenie systému, triedy a typu   2. Minimálna pracovná teplota                  A     ...

Klasifikácia plastických mazív podľa DIN 51 502

09.03.2012 09:06
KLASIFIKÁCIA PLASTICKÝCH MAZÍV PODĽA DIN 51 502 Príklad: K PF 2 K - 30   Znaky Význam K oblasť použitia...