Ravenol ATF+4 Fluid

 

RAVENOL ATF+4® Fluid je syntetická prevodová kvapalina určená na mazanie automatických prevodoviek, bola vyrobená unikátnou aditívnou technológiou a schválená pre najnovšie automatické prevodovky Chrysler, Jeep a Dodge.

 

RAVENOL ATF+4 Fluid spĺňa požiadavky súčasných i minulých noriem pre Daimler Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep a Eagle automatické prevodovky pod vydanou licenciou Daimler Chrysler - 40,630,041 TH

 

RAVENOL ATF+4 je spätne kompatibilný a miešateľný s kvapalinami ATF+3 a ATF+2.

 

Klasifikácia:

  • Chrysler ATF+4®