PM SPORIČ PALIVA

PM FUEL SAVER (10115) je najnovšíe aditivum pre dieslové a benzínové motory, vyvinutý špeciálne pre zvýšený výkon, zníženie spotreby paliva a nasledovnú údržbu. Z energie pohonnej hmoty je jen malá časť prenesená do pohonu vozidla. PM SPORIČ PALIVA je revolučná látka, ktorá pracuje okamžite a redukuje tak trenie medzi piestami (piestne krúžky) a valecom. Výsledkom je redukcia spotreby paliva až o 4%. Vhodné pre všetky benzínové a naftové motory s i bez turba. Je bezpeční pre katalyzátory. Obsah balení je vhodný na nádrž o objeme maximálne 50 litrov.