Vývevové oleje

Paramo R2

Vývevový olej Paramo R2 je ropný olej s nízkym tlakom nasýtených pár do 0,133 Pa pri 25 ° C a s tým súvisiacim vysokým bodom vzplanutia.

 

Použitie:

  • je určený predovšetkým na mazanie dvojstupňových rotačných vývev

 

Špecifikácie:

  • ISO VG 100
  • ISO 6743
  • ISO-L-DVA

 

 Vlastnosti Paramo R2
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 100
viskozný idex ( °C) 90
bod tekutosti ( °C) -9
bod vzplanutia PM ( °C) 235

 

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.