Kompresorové oleje

Paramo K 12

Kompresorový olej PARAMO K 12 je určený pre vzduchové kompresory s teplotami vo výtlaku do 200 ° C, pre plynové kompresory, pre prevodovky s presne opracovanými zuby s obvodovou rýchlosťou 5 m / s až 10 m / s, pre niektoré špeciálne prípady obehových mazacích sústav vystavených zvýšeným teplotám.

 

Oleje PARAMO K 12 sú vďaka svojim vlastnostiam vhodné aj na použitie pre iné aplikácie, napríklad ako teplonosná media alebo technologické oleje pre tepelné spracovanie kovov.

 

Použitie:

 • Mazanie vzduchových a plynových kompresorov, priemyselných prevodoviek.
 • Prípadne aj ako teplonosné médium.

 

Špesifikácie:

 • ISO VG 150
 • ISO 6743
 • ISO-L-DAB
 • DIN 51 506 VBL, VCL

 

 Vlastnosti K 8 K 12 K 18 K 28
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 110 165 250 385
viskozny index 90 90 90 88
bod tekutosti ( °C) -9 -9 -9 -6
bod vzplanutia OK ( °C) 240 250 260 280

 

Paramo VDL 46, VDL 100

Kompresorové oleje Paramo VDL 46, 100 sú určené na mazanie rotačných vzduchových a plynových kompresorov s vysokými nárokmi.

 

Typická aplikácia oleja  VDL 46 je pre rotačné (skrutkové) vzduchové a plynové kompresory s teplotami vo výtlaku viac ako 100 ° C, je vhodný aj pre turbokompresory.

 

Typická aplikácia oleja VDL 100 je pre vysoko zaťažené vzduchové a plynové piestové kompresory s teplotami vo výtlaku do 220 ° C, pre prevodovky vystavené zvýšeným teplotám, alebo ako hydraulická kvapalina.

 

Použitie:

 • Mazanie vzduchových a plynových kompresorov, VDL 46 pre rotačné
 • Mazanie priemyselných prevodoviek s vyššími požiadavkami na oxidačné stálosť oleja
 • Náplne hydrostatických mechanizmov

 

Špecifikácie:

 • ISO VG 46, 100
 • ISO 6743/3A - DAJ 46
 • DIN 51 506 - VDL
 • DIN 51524/II - HLP

 

 Vlastnosti VDL 46 VDL 100
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 46 100
viskozny index 100 95
bod tekutosti ( °C) -30 -27
bod vzplanutia ( °C) 235 255
protikorózne vlastnosti bez korózie bez korózie

 

SHELL CORENA S4 R 46 - / Shell Corena AS 46 /

SHELL CORENA S4 R 46 je plne syntetický kompresorový olej na báze PAO, ktorý je určený pre vysoké teploty a náročné prevádzkové podmienky. Vďaka špeciálnemu výberu základového oleja a účinných prísad SHELL CORENA S4 R 46 ponúka výborné vlastnosti.Tvorba karbónových zbytkov na ventiloch, v medzichladičoch a v potrubiach vedení je do značnej miery obmedzená, čo má za následok minimalizáciu rizika požiaru a explózie, bezporuchovú prevádzku a tým aj vylúčenie neplánovaných odstávok zariadení, vyššiu hospodárnosť, nižšie prevádzkové náklady a dlhšie výmenné intervaly.

SHELL CORENA S4 R 46 sa vyznačuje veľmi dobrou ochranou proti korózií a proti opotrebeniu, nepatrnou penivosťou. Produkt je vhodný pre väčšinu bežne používaných tesniacich materiálov.

Typické vlastnosti:

 • dlhú životnosť vďaka vysokej odolnosti voči starnutiu
 • dobrú ochranu proti opotrebeniu
 • vynikajúcu ochranu proti tvorbe a usadzovaniu karbónových zvyško
 • vveľmi dobrú viskozitne-teplotnú závislosť
 • vynikajúcu termickú a oxidačnú stabilitu a tým i dlhú životnosť
 • nepatrný sklon k peneniu a dobré deemulgačné vlastnosti
 • veľmi dobrú ochranu pred koróziou a opotrebenímmalé straty odparovaním

Použitie:

je určený predovšetkým pre vzduchové rotačné kompresory, skrutkové a viacstupňové vzduchové kompresory s chladením pomocou vstrekovania oleja, pracujúce pri vysokom výstupnom tlaku až 25bar, teplotách vyšších ako 100°C, v prerušovanej prevádzke alebo v nepriaznivých podmienkach.

 

Špecifikácie a schválenia:

 • ISO VG 46
 • DAJ podľa ISO 6743/3A

 

Vlastnosti Skúška podľa SHELL CORENA S4 R 46
hustota pri 15 °C (kg / m³) ASTM D1298 843
viskozita pri 40 °C (mm2/s) DIN 51 562 46
viskozita pri 100 °C (mm2/s) DIN 51 562 7,7
viskozny index DIN ISO 2909 135
bod vzplanutia OK ( °C) ASTM D92 230
bod tuhnutia ( °C) ASTM D97 -45
farba - hnedo-žltá

 

RAVENOL VDL 100

RAVENOL VDL 100 je určený na mazanie výkonných piestových a rotačných kompresorov pracujúcich pri zvýšených pracovných teplotách. Olej môže byť s vysokou rezervou použitý v stacionárnych a mobilných kompresoroch s teplotou na výstupe až do 220 ° C

Kompresorový olej RAVENOL VDL 100 spĺňa prísne požiadavky normy DIN 51506. Základom tohto oleja sú vysoko kvalitné základové oleje odolné voči stárnutiu a tepelnému namáhaniu.

RAVENOL VDL100 zabezpečuje spoľahlivé mazanie nielen v hornom teplotnom rozsahu, ale aj v studenom stave kompresora a to tak aby bolo dosiahnuté čo najlepšie zníženie opotrebovania.  Prostredníctvom vybraných a vyvážených prídavných látok je minimalizovaná tendencia tvorby horľavých zvyškov.

 

Špecifikácie a schválenia:

 • ISO VG 100
 • DIN 51506 VDL, VCL, VBL
 • BOGE, Atlas Copco, KAESER
 • GHH Rand, ALUP, compare
 • ABAC, FINI, FIAC, Blitz Rotary

 

Vlastnosti Skúška podľa RAVENOL VDL 100
hustota pri 20 °C (g/ml) EN ISO 12185 0,881
viskozita pri 40 °C (mm2/s) DIN 51 562 100,2
viskozita pri 100 °C (mm2/s) DIN 51 562 11,2
viskozny index DIN ISO 2909 97
bod vzplanutia OK ( °C) DIN ISO 2592 235
bod tekutosti ( °C) DIN ISO 3016 -22
farba - hnedo-žltá

 

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.