PM UTESNOVAČ CHLADIČOV

PM RADIATOR SEALER (10410) je produkt na bázy vody, ktorý sa skladá z pryskaričných vlákien a antikoróznych zmies. Doporučuje sa predovšetkým k utesneniu vlasových trhlín až do šírky 0,9 mm u chladičov, topenia, hláv valcov a blokov motorov. Má rýchly účinok, je miešatelný zo všetkými typmi nemrznúcich a chladiacich zmesí. Nezpôsobuje poškodenie hadíc, tesnení, ani kovových častí, Je vhodný pre chladiaci systém s obsahom menším ako 12 litrov. Priebežným a preventívnym pridávaním tohto produktu do chladiacich systémov sa zvyšuje ochrana proti možným netesnostiam a zaručuje bezproblémový chod celého systému. Použitie: nádobu pred použitím riadne pretrasieme a jej obsah nalejeme do chladiaceho systému, a to pri ohriatom, bežicom motore a spustenom topení. Motor ponecháme v chode dalších 10 minút, alebo prejdite kratšiu vzdialenosť.