Turbínové oleje

MOGUL TB 32

Turbínový olej MOGUL TB 32 je určený predovšetkým na mazanie parných, plynových a vodných turbín, turbokompresorov, malých vzduchových kompresorov a niektorých rotačných vývev. Uplatňuje sa aj ako pracovné médium v hydrostatických sústavách so strednými požiadavky na termooxidačnú stabilitu a mazacie vlastnosti pracovného média - s vlastnosťami oleja výkonnostnej triedy HL, prípadne ako "obehový" mazací olej výkonnostnej triedy CL.

 

MOGUL TB 32 sa používa aj na mazanie pomocou tzv "olejovej hmly" - pneumatické, eventuálne iné systémy. Typická aplikácia tohto oleja je u obehových sústav parných a plynových turbín, turbokompresorov, rýchlobežných prevodoviek atď..

 

Špecifikácie:

  • ISO VG 32
  • ISO 6743/5 TS32, TSA32, TG32, TGB32
  • DIN 51 502 TD32,  HL32, CL32
  • ISO 6743/4 HL
  • DIN 51 515 část 1 L-TD
  • DIN 51 517 část 2 CL
  • ČEZ, a.s., ŠKODA TURBÍNY, SOLAR Turbines1

 

 Vlastnosti TB 46 TB 32
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 46 32
viskozny index 105 105
bod tekutosti ( °C) -15 -15
bod vzplanutia OK ( °C) 225 210
ďalšie špecifikácie

Škoda power, General Electric GEK 101941A

SIMENS/KWU TL V 9013/4

Škoda power, General Electric GEK 101941A

SIMENS/KWU TL V 9013/4

 

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.