PM PRÍSADA DO BIONAFTY

PM BIO DIESEL ADDITIVE (10121) je nové high-tech aditivum s čistiacimi a ochrannými vlastnosťami špeciálne určenými pre dieslové motory, ktoré požívajú bionaftu. Tento produkt zlepšuje spaľovanie a redukuje dymivosť a emisie výfukových plynov. Je vhodný pre všetky typy dieslových motorov a pre motory s Common-rail systémom, pre motory s turbom i bez turba, pre osobné automobily, nákladné automobily, traktory, strojné zariadenie a nehybné motory. Balenie o obsahu 250 ml je vhodné pre nádrž o celkovom objeme maximálne 70 litrov.