Čo musíte mať v povinnej výbave

30.01.2012 08:20

Povinná výbava vozidla je predpísaná Vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009 (§ 16 vyhlášky), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

 

Lekárnička, autolekárnička

Najdôležitejšou súčasťou povinnej výbavy vozidla je autokárnička. Povinná výbava každého osobného vozidla (a vozidiel kategórie M1,  N, T, C a Ps) musí obsahovať prepdísanú lekárničku. Vozidlo kategórie M2,  M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu. Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

Prečítajte si, čo musí obsahovať lekárnička

 

Výstražný trojuholník

Povinnou výbavou osobného auta (každého vozidla kategórie M, N, T, C a P s) je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.

Ako umiestniť výstražný trojuholník?

Ak je vozidlo prekážkou cestnej premávky je jeho vodič povinný obliecť si reflexnú vestu a umiestniť výstražný trojuholník nasledovne:

  • minimálne 50 metrov od auta v obci
  • minimálne 100 metrov od auta na ceste prvej triedy alebo diaľnici

 

Reflexný odev a reflexná vesta

Povinná výbava osobného auta (motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps) musí obsahovať bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka). Pozor! Bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

 

Povinná výbava pre pomalé vozidlo

Vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byt vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.

 

Povinná výbava motocykla

Povinnou výbavou motocykla (motorového vozidla kategórie L3e až L5e a L7e) je iba lekárnička.

Povinná výbava nie je stanovená pre motorky, trojkolky a štvorkolky, ktoré majú maximálnu konštrukčnú rýchlosť nižšiu ako 45 km/h a objem valcov nižší ako (alebo rovný) 50 cm3

 

Povinná výbava pre LPG

Motorové vozidlá ponáňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidla (a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej casti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo) povinne vybavené identifikačným znakom "LPG".

 

Povinná výbava pre CNG

Autá a iné motorové vozidlá na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla, a vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom "CNG" podľa predpisu EHK 110.

 

Detská autosedačka

Prečítajte si, kedy je povinná detská autosedačka

 

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj v osobnom aute nie je povinný.

Je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:

  • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.

Ako uchytiť a kde umiestniť hasiaci prístroj?

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodica vozidla.

 

Žiarovky a poistky

Dobrou správou pre motoristov je, že od novembra 2009 už povinná výbava nemusí obsahovať žiarovky ani poistky . Napriek zrušeniu tejto povinnosti vodičom odporúčame mať pri sebe vždy jednu sadu náhradných žiaroviek, pre prípad vypálenia.

 

Ťažné lano

Rovnako ako žiarovky či poistky, podľa § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. už ani ťažné lano nie je súčasťou povinnej výbavy osobných automobilov.

 

Správa (zápis, záznam) o dopravnej nehode

Na Stiahnutie: Správa o nehode

Správa o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy a polícia ju nekontroluje v rámci cestnej kontroly. Ak však budete účastníkom dopravnej nehody - škodovej udalosti a správu o nehode nevyplníte a nepodpíšete, škodová udalosť bude posudzovaná ako dopravná nehoda, ku ktorej je potrebné volať políciu. Ak vám správa o nehode v aute chýba riskujete pokutu od polície do výšky 60 eur.

 

zdroj: www.povinnavybava.sk