Klasifikácia plastických mazív podľa ISO

13.07.2012 08:39

KLASIFIKÁCIA PLASTICKÝCH MAZÍV PODĽA ISO

 

  • 1. Označenie systému, triedy a typu

 

  • 2. Minimálna pracovná teplota

                 A      0

                 B   -20

                 C   -30

                 D   -40

                 E <-40

 

  • 3. Maximálna pracovná teplota

                A       60

                B       90

                C     120

                D     140

                E     160

                F     180

                G  >180

 

  • 4. Odolnosť proti vode a hrdzaveniu

                      odolnosť proti vode                                 ochrana proti hrdzaveniu

              A       pre suché prostredie                                   nechráni

              B       pre suché prostredie                                   chráni za prítomnosti destilovanej vody

              C       pre suché prostredie                                   chráni za prítomnosti slanej vody

              D      odoláva statickej vlhkosti                             nechráni

              E       odoláva statickej vlhkosti                            chráni za prítomnosti destilovanej vody

              F       odoláva statickej vlhkosti                            chráni za prítomnosti slanej vody

              G      odoláva vypieraniu vodou                            nechráni

              H      odoláva vypieraniu vodou                            chráni za prítomnosti destilovanej vody

              I       odoláva vypieraniu vodou                            chráni za prítomnosti slanej vody

 

  • 5. Vysokotlakové vlastnosti

              nemá zlepšenie vysokotlakových vlastností

              B  má vysokotlakové (tzv. EP vlastnosti), t.j. má zvýšenú ochrannú schopnosť proti zadieraniu

                  klzných  kovových plôch pri pôsobení vysokých tlakov

 

  • 6. Konzistencia podľa NLGI (NLGI=National Lubrication Grease Institute)

              NLGI         Penetrácia(tuhosť maziva - udáva sa hĺbka preniknutia kovového kužela

                               do testovaného PM)

               000            445 - 475

               00              400 - 430

               0                355 - 385

               1                310 - 340

               2                265 - 295

               3                220 - 250

               4                175 - 205

               5                130 - 160

               6                85 - 115 (kľudová penetrácia)